Dansk Center for Havforskning

Togter i 2016

Ansøgningsrunden for 2016 havde frist 1. april 2015. Der indkom i alt 10 ansøgninger om 24 mio. kr. Bestyrelsen vedtog at bevillige midler til fem ansøgninger på i alt 8,4 mio. kr. 

 

Ansøg om skibstid i 2017

Du kan nu ansøge om skibstid for 2017. Formålet med togterne skal være forskning (primært) eller forskeruddannelsesaktiviteter (sekundært), som er til gavn for dansk havforskning. Ansøgningsfristen er 1. april 2016.

Marinehjemmeværnet

Dansk Center for Havforskning har indgået en enestående aftale med Marinehjemmeværnet om brug af værnets 30 skibe til prøvetagning, prøvefiskeri, udlægning af måleudstyr m.v. Du kan indsende ønsker for sejlads for 2015 nu.

Dataindsamling med flåden

Dansk Center for Havforskning beder nu om interessetilkendegivelser om dataindsamling fra flådeskibe i Nordatlanten. Formålet er at styrke samarbejdet om udnyttelse af forskningsfaciliteter om bord på flådens fartøjer.

Om DCH

Det overordnede formål med Dansk Center for Havforskning er at stimulere og styrke den danske havforskning ved at forbedre forskernes adgang til at benytte havforskningsskibe.

Læs mere om DCH

Nyhedsbrev

Er du intresseret i havforskning samt muligheder for togter, så tilmeld dig Dansk Center for Havforsknings nyhedsbrev.

Læs mere

På togt i 2018-19?

Du kan allerede nu indgive hensigtserklæringer for togter i 2018-19. Erklæringerne, som hjælper DCH med at udnytte forskningsskibene bedre, skal kort redegøre for den ønskede aktivitet.

Læs mere om hensigtserklæringer

R/V Skagerak

Göteborg Universitets nye forskningskib R/V Skagerak står klar primo 2016 og der er nu åbnet for ansøgning om skibstid fra perioden 1. marts 2016 - 31. januar 2017. Deadline for ansøgning er d. 30 november 2015.
Læs mere

http://www.danskhavforskning.net/
12 FEBRUAR 2016