Dansk Center for Havforskning

Togter i 2017

DCHs bestyrelse har bevilget midler til tre togter i 2017. Et togt foregår med RV Aurora ved Visby Bredning i Limfjorden og to toget foregår i de arktiske farvande omkring Grønland med henholdsvis RV Sanna og RV Dana. 

Søværnet hjælper dansk havforskning

Forskere vil fremover via Dansk Center for Havforskning få mulighed for at søge om støtte fra Inspektionsskibet Lauge Koch til deres undersøgelser i farvande omkring Grønland.

Marinehjemmeværnet

Dansk Center for Havforskning har indgået en enestående aftale med Marinehjemmeværnet om brug af værnets 30 skibe til prøvetagning, prøvefiskeri, udlægning af måleudstyr m.v. Du kan indsende ønsker for sejlads for 2018 nu.

Dataindsamling med flåden

Dansk Center for Havforskning beder nu om interessetilkendegivelser om dataindsamling fra flådeskibe i Nordatlanten. Formålet er at styrke samarbejdet om udnyttelse af forskningsfaciliteter om bord på flådens fartøjer.

Om DCH

Det overordnede formål med Dansk Center for Havforskning er at stimulere og styrke den danske havforskning ved at forbedre forskernes adgang til at benytte havforskningsskibe.

Læs mere om DCH

Nyhedsbrev

Er du intresseret i havforskning samt muligheder for togter, så tilmeld dig Dansk Center for Havforsknings nyhedsbrev.

Læs mere

På togt i 2019-21?

Du kan allerede nu indgive hensigtserklæringer for togter i 2019-21. Erklæringerne, som hjælper DCH med at udnytte forskningsskibene bedre, skal kort redegøre for den ønskede aktivitet.

Læs mere om hensigtserklæringer

Isaaffik - Arktisk Webportal

Isaaffik er en webportal der kordinerer arktisk forskning, uddannelse og logistik omkring Grønland.

Læs mere om Isaaffik

 

http://www.danskhavforskning.net/
17 DECEMBER 2018