Dansk Center for Havforskning

Nyt forskningsskib

Aarhus Universitet og Dansk Center for Havforskning har åbnet for chartring af AU's nye forskningsskib, Aurora. Skibet er et multifunktionelt forskningsskib med vægt på fleksibilitet og godkendt til sejlads i Østersøen og en del af Nordsøen.

Ansøg om skibstid i 2016

Du kan nu ansøge om skibstid for 2016. Formålet med togterne skal være forskning (primært) eller forskeruddannelsesaktiviteter (sekundært), som er til gavn for dansk havforskning. Ansøgningsfristen er 1. april 2015.

Marinehjemmeværnet

Dansk Center for Havforskning har indgået en enestående aftale med Marinehjemmeværnet om brug af værnets 30 skibe til prøvetagning, prøvefiskeri, udlægning af måleudstyr m.v. Du kan indsende ønsker for sejlads for 2015 nu.

Dataindsamling med flåden

Dansk Center for Havforskning beder nu om interessetilkendegivelser om dataindsamling fra flådeskibe i Nordatlanten. Formålet er at styrke samarbejdet om udnyttelse af forskningsfaciliteter om bord på flådens fartøjer.

Om DCH

Det overordnede formål med Dansk Center for Havforskning er at stimulere og styrke den danske havforskning ved at forbedre forskernes adgang til at benytte havforskningsskibe.

Læs mere om DCH

Nyhedsbrev

Er du intresseret i havforskning samt muligheder for togter, så tilmeld dig Dansk Center for Havforsknings nyhedsbrev.

Læs mere

På togt i 2017-18?

Du kan allerede nu indgive hensigtserklæringer for togter i 2017-18. Erklæringerne, som hjælper DCH med at udnytte forskningsskibene bedre, skal kort redegøre for den ønskede aktivitet.

Læs mere om hensigtserklæringer

18. Danske Havforskermøde

Det 18. Danske Havforskermøde afholdes den 28.-30. januar 2015 hos GEUS og København Universitet. Sidste frist for tilmelding er d. 12. januar 2015.

Læs mere om havforskermødet

http://www.danskhavforskning.net/
30 JANUAR 2015