Dansk Center for Havforskning

Nyt forskningsskib

Aarhus Universitet og Dansk Center for Havforskning har åbnet for chartring af AU's nye forskningsskib, Aurora. Skibet er et multifunktionelt forskningsskib med vægt på fleksibilitet og godkendt til sejlads inden for Østersøen og en del af Nordsøen.

 

 

 

 

Skal du på togt i 2017-2018?

Du kan allerede nu indgive hensigtserklæringer for togter i 2017-18. Hensigtserklæringerne skal kort redegøre for den ønskede togtaktivitet. Hensigtserklæringer hjælper DCH med at optimere udnyttelsen af havforskningsskibene.

Marinehjemmeværnet

Dansk Center for Havforskning har indgået en enestående aftale med Marinehjemmeværnet. Forskere og studerende har mulighed for at benytte alle Hjemmeværnets 30 fartøjer til prøvetagning og prøvefiskeri.

Dataindsamling med flåden

Dansk Center for Havforskning beder nu om interessetilkendegivelser om dataindsamling fra flådeskibe i Nordatlanten. Formålet er at styrke samarbejdet om udnyttelse af forskningsfaciliteter om bord på flådens fartøjer.

Om DCH

Det overordnede formål med Dansk Center for Havforskning er at stimulere og styrke den danske havforskning ved at forbedre forskernes adgang til at benytte havforskningsskibe.

Læs mere om centeret

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Dansk Center for Havforskning, og få direkte besked om kommende ansøgningsfrister, togter, projekter, møder og andre nyheder om marin forskning.

Få nyhedsbrev

Ansøgning om skibstid i 2016

Der kan nu ansøges om skibstid for 2016.

Formålet med togterne skal være forskning eller forskeruddannelsesaktiviteter, som er til gavn for dansk havforskning.

Ansøgningsfristen er d. 1. marts 2015.

Læs mere her

http://www.danskhavforskning.net/
24 JULI 2014