Dansk Center for Havforskning

Studentertogt med RV Falkor

Schmidt Ocean Institute giver bachelor- og kandidatstuderende mulighed for at komme på togt med R/V Falkor. Deadline for ansøgning er 24. februar 2017.

Ansøg om skibstid i 2018

Det er muligt at ansøge om skibstid for 2019. Formålet med togterne skal være forskning (primært) eller forskeruddannelsesaktiviteter (sekundært), som er til gavn for dansk havforskning. Ansøgningsfristen er 1. april 2018.

Marinehjemmeværnet

Dansk Center for Havforskning har indgået en enestående aftale med Marinehjemmeværnet om brug af værnets 30 skibe til prøvetagning, prøvefiskeri, udlægning af måleudstyr m.v. Du kan indsende ønsker for sejlads for 2018 nu.

Dataindsamling med flåden

Dansk Center for Havforskning beder nu om interessetilkendegivelser om dataindsamling fra flådeskibe i Nordatlanten. Formålet er at styrke samarbejdet om udnyttelse af forskningsfaciliteter om bord på flådens fartøjer.

Om DCH

Det overordnede formål med Dansk Center for Havforskning er at stimulere og styrke den danske havforskning ved at forbedre forskernes adgang til at benytte havforskningsskibe.

Læs mere om DCH

Nyhedsbrev

Er du intresseret i havforskning samt muligheder for togter, så tilmeld dig Dansk Center for Havforsknings nyhedsbrev.

Læs mere

På togt i 2019-21?

Du kan allerede nu indgive hensigtserklæringer for togter i 2019-21. Erklæringerne, som hjælper DCH med at udnytte forskningsskibene bedre, skal kort redegøre for den ønskede aktivitet.

Læs mere om hensigtserklæringer

Isaaffik - Arktisk Webportal

Isaaffik er en webportal der kordinerer arktisk forskning, uddannelse og logistik omkring Grønland.

Læs mere om Isaaffik

 

http://www.danskhavforskning.net/
29 JUNI 2017