Dansk Center for Havforskning

Dansk Åleekspedition 2014

Dansk Center for Havforskning støtter Dansk Åleekspedition 2014. Ekspeditionen, som sejler med Dana, er i marts og april i den europæiske åls gydeområde i Sargassohavet og følger herefter åleynglens rute tilbage til Europa.

Skal du på togt i 2016-2017?

Du kan allerede nu indgive hensigtserklæringer for togter i 2016-17. Hensigtserklæringerne skal kort redegøre for den ønskede togtaktivitet. Hensigtserklæringer hjælper DCH med at optimere udnyttelsen af havforskningsskibene.

Marinehjemmeværnet

Dansk Center for Havforskning har indgået en enestående aftale med Marinehjemmeværnet. Forskere og studerende har mulighed for at benytte alle Hjemmeværnets 30 fartøjer til prøvetagning og prøvefiskeri.

Dataindsamling med flåden

Dansk Center for Havforskning beder nu om interessetilkendegivelser om dataindsamling fra flådeskibe i Nordatlanten. Formålet er at styrke samarbejdet om udnyttelse af forskningsfaciliteter om bord på flådens fartøjer.

Om DCH

Det overordnede formål med Dansk Center for Havforskning er at stimulere og styrke den danske havforskning ved at forbedre forskernes adgang til at benytte havforskningsskibe.

Læs mere om centeret

Få nyhedsbrev

Tilmeld dig nyhedsbrevet fra Dansk Center for Havforskning, og få direkte besked om kommende ansøgningsfrister, togter, projekter, møder og andre nyheder om marin forskning.

Få nyhedsbrev

Nyt forskningsskib i juni 2014

Aarhus Universitet og Dansk Center for Havforskning har åbnet  for chartring af AU's nye forskningsskib, Aurora. Skibet er klar til togter fra 1. juni 2014.

Skibet er et multifunktionelt forskningsskib med vægt på fleksibilitet. Det er godkendt til sejlads indenfor Østersøen og en del af Nordsøen. 14 personer, inkl. besætning, kan deltage på togter op til 10 døgns varighed.

Læs mere om skibet

http://www.danskhavforskning.net/
24 APRIL 2014