Togter i 2012

Bestyrelsen besluttede i foråret 2011 at bevillige midler til to ud af fem ansøgninger for 2012, for i alt 3,8 mill kroner.

Der blev i alt ansøgt om ca 6,3 mill. kroner. Siden har bestyrelsen givet tilsagn om bevilling til yderligere to togter. Der er i alt bevilget 6,0 mill kroner. 

Alle ansøgere ønskede støtte til togter til Nordatlanten og grønlandske farvande. 

Det ene bevilligede togt sejlede med udgangspunkt i Island op langs den grønlandske østkyst for at undersøge cirkulationsmønstre i havstrømmene. Gruppen bestod af forskere fra DMU, KU, DTU Aqua, DMI og Texas A& M University. Efterfølgende sejlede en gruppe ledet af KU ind i de østgrønlandske fjorde og taggede grønlandshajer. 

En gruppe fra GEUS og AU drog til sydøst-grønlandske fjorde for gennem sedimentkerne at undersøge gletcher afsmeltning/sedimentationsrater. En anden GEUS-gruppe tog til Vestgrønland og undersøgte methan-forekomster i sedimentet. 

Se oversigt over alle ansøgninger her


Ansøgning 2020

Frist for ansøgning om skibstid for 2020 er 1. april 2019.

Find dokumenterne til ansøgning her

På togt i 2020-2021?

Hvis I planlægger togter i 2020-21, kan I allerede nu indsende en hensigtserklæring.

Find hensigtserklæringen her

http://www.danskhavforskning.net/Aktiviteter/Ansogning_2012
19 OKTOBER 2019