Togter i 2013

Ansøgningsrunden for 2013 havde frist 1. marts 2012. Der indkom i alt seks ansøgninger om ca. 12,8 mill. kr.

Bevillingsrammen for Dansk Center for Havforsknings aktiviteter for 2013 var på 5 millioner. Bestyrelsen vedtog at bevillige midler til toansøgninger, på i alt 1 million samt at yde delvis finansiering til et Sargassohavstogt. 

De to ansøgninger omhandlede boring i Østersøen samt deltagelse for forskere på fem eksisterende togter i Atlanten.
Ansøgning 2020

Frist for ansøgning om skibstid for 2020 er 1. april 2019.

Find dokumenterne til ansøgning her

På togt i 2020-2021?

Hvis I planlægger togter i 2020-21, kan I allerede nu indsende en hensigtserklæring.

Find hensigtserklæringen her

http://www.danskhavforskning.net/Aktiviteter/Ansogning_2013
19 OKTOBER 2019