Togter i 2018

Ansøgningsrunden for 2018 havde frist d. 1. april 2017. Der indkom i alt 5 ansøgninger for et samlet beløb på 2,5 mio. kr.

Bestyrelsen besluttede at bevillige midler til 2 ansøgninger med et samlet beløb på 975.000 kr..

Det ene togt har til formål at undersøge, hvordan dyrkning af tang i stor skala påvirker vores havmiljø. Dette vil foregå på to forskellig lokationer i Kattegat og udføres fra Aarhus Universitets forskningsskib Aurora.

Det andet togt vil undersøge områder med intern hydraulisk kontrol i Storebælt. Togtet udføres af to omgange, forår og efterår, og vil også foregå fra Aarhus Universitets forskningsskib Aurora.

http://www.danskhavforskning.net/Aktiviteter/Ansogning_2018
14 DECEMBER 2018