Ansøgning om skibstid år 2019

Ansøgningsfristen for togter i 2019 forventes at være 1. april 2018. 

Ansøgningsfristen for togter i 2019 forventes at være 1. april 2018. Det forventes at der vil være 3 mio. kr. til rådighed for togter i 2019.

Der kan søges om:

  • Skibstid på fartøjer over 20 m i længde, herunder skibscharter med besætning, brændstof m.m.
  • Udgifter til transport af materiel og videnskabligt personale til påmønstrings- og afmønstringshavn.

Formålet med togterne skal være forskning (primært) eller forskeruddannelsesaktiviteter (sekundært), som er til gavn for dansk havforskning. DCH dækker ikke overhead, men kun direkte udgifter. 

DCH opfordrer til at der søges ’ud over rammen’ – altså at der fremsendes ansøgninger, hvor togtbudgettet er større end det forventede rådighedsbeløb. En registrering af de faktiske bevillingsbehov er væsentlig for DCH og åbner også op for, at DCH eventuelt vil kunne bistå ansøgere med at finde yderligere finansiering. 

Læs mere i vejledningen, hvor du også finder link til ansøgningsskema.

 

På togt i 2020-2021?

Hvis I planlægger togter i 2020-21, kan I allerede nu indsende en hensigtserklæring.

Find hensigtserklæringen her

http://www.danskhavforskning.net/Ansogning/Ansoegning_2019
25 MAJ 2018