Hensigtserklæring om fremtidig togtaktivitet

Hensigtserklæringer hjælper DCH i planlægning og koordinering

Togter

Det er Dansk Center for Havforsknings mål at etablere en flerårig rullende planlægning af togtaktiviteter, som er tilnærmelsesvist fastlagt i tid og rum, og som vil kunne være udgangspunktet for en indkaldelse af egentlige ansøgninger om skibstid. Derfor indkalder centeret løbende ønsker/hensigtserklæringer frem til den egentlige årlige ansøgningsrunde. 

I hensigtserklæringen, der maksimalt må fylde tre sider, skal der kort redegøres for den ønskede togtaktivitet mht. fagligt fokus, geografisk indsatsområde, ønsket tidsmæssig placering, skibsstørrelse, udstyrsbehov, antal projektdeltagere, finansieringsgrundlag m.m. 

Benyt allerede nu skemaet herunder for angivelse af interesse for togter i 2020 - 2021. 

Indsendelse af hensigtserklæring

Hensigtserklæringer skal sendes med e-mail til dch@danskhavforskning.net, men kan også sendes som brev til:  

Dansk Center for Havforskning
DTU Aqua
Kemitorvet
Bygning 201
2800 Kgs. Lyngby

 

Ansøgning 2019

Frist for ansøgning om skibstid for 2019 er 1. april 2018.

Find dokumenterne til ansøgning her

http://www.danskhavforskning.net/Ansogning/Hensigtserklaering
25 MAJ 2018