DCHs udstyr monteret på inspektionsfartøjet Lauge Koch. Foto: DCH

Søværnet hjælper dansk havforskning

Med mulighed for tilkobling af forskningsudstyr vil inspektionsfartøjet Lauge Koch være et supplement for dansk havforskning

Da inspektionsfartøjet Lauge Koch torsdag sejlede afsted fra Frederikshavn mod Reykjavik, var det læsset med helt nyt udstyr til brug for forskning. Forskere vil nemlig fremover via Dansk Center for Havforskning få mulighed for at søge om støtte fra Lauge Koch til deres undersøgelser i farvande omkring Grønland. Forsvaret har været i dialog med havforskere i løbet af design af skibet og bl.a. sørget for, at der er plads og tilkoblingsmuligheder til forskningsudstyr, som gør skibet egnet til at kunne støtte mindre havforskningstogter. Dansk Center for Havforskning har derudover købt mobilt udstyr, som kan kobles på, når Lauge Koch der ellers har suverænitetshævdelse i Arktis som primær opgave, tager havforskere med ombord.

”F.eks. kan vi tilkoble vores mobile laboratorium, som er bygget i en container. Vi har også en A-ramme (en form for løftesystem) og to hydrauliske spil med over 3km wire på hver. Det gør, at forskerne kan udføre oceanografiske og geologiske undersøgelser”, forklarer Colin Stedmon, der er leder af Dansk Center for Havforskning, DCH.

Endelige tests af udstyr 
Folk fra DCH har de seneste dage været med til at installere udstyret på Lauge Koch ved Flådestation Frederikshavn. Nu går turen til Island, og undervejs skal en del af udstyret igennem de sidste tests, før sommerens første forskningstogter. I Reykjavik skal udstyret frakobles og opbevares, mens skibet patruljerer og fortager søopmålinger omkring Grønland. I august geninstalleres udstyret ombord på fartøjet, og de to første hold forskere får støtte til deres arbejde ved Grønlands østkyst.

”Vores erfaring er, at man altid skal teste på dybt vand, før man tager på togt. Det gælder om at spole så meget ud og ind og sørge for, at det hele kører rigtigt. Når der er flere km wire, kan der opstår problemer, og det skal helst ske på et testtogt, så der ikke spildes dyrebar forskningstid”, siger han.

Forskere får adgang til avanceret udstyr
Om bord på Lauge Koch har Forsvaret installeret akustisk udstyr til at kortlægge bunden samt oceanografisk udstyr, som måler temperatur og saltindhold i havoverfladen. Data fra dette udstyr vil forskerne også få adgang til. Desuden er der installeret atmosfæriske censorer til avanceret måling af temperatur, luftfugtighed, vindhastighed og vindretning som kan bruges til forskning i gasudveksling mellem havet og atmosfæren.

Ikke en erstatning for et nyt havforskningsskib
Den forskning, der vil kunne foretages på Lauge Koch, er f.eks. geologiske undersøgelser, atmosfæriske undersøgelser og undersøgelser af fysiske, kemiske og biologiske aspekter i havvand. Dog er man begrænset til 10 forskere om bord, og man kan ikke foretage fiskeriundersøgelser, som de egentlige havforskningsskibe kan.

Der er en lang tradition i Danmark for, at Forsvaret arbejder sammen med havforskerne. Det kan ses bl.a. fra den sidste Galathea-ekspedition og en lang række af ekspeditionerne i Nordatlanten og omkring Grønland over de sidste 200 år. Lauge Kochs primære opgave som inspektionsfartøj er overvågnings- og suverænitetshævdelse, og myndighedsopgaver som eftersøgning, redningsopgaver, forureningsbekæmpelse og fiskeriinspektion. Men når det kan passes ind, er der mulighed for assistance til en lang række af civile opgaver bl.a forskning. 

Forsvaret bestemmer, hvornår der er mulighed for forskningstogter, og disse vil ikke få fortrinsret frem for Lauge Kochs primære opgave som inspektionsfartøj. Derfor kan forskerne risikere at få aflyst et togt, hvis skibets planer ændres.

”Muligheden for at søge om forskningstid på Lauge Koch er et fantastiske supplement til dansk havforskning, og også et globalt set unikt eksempel på forsker-forsvar samarbejde. Men det løser ikke vores udfordringer med at udføre den forskning, som er nødvendig for at kunne anvende havets ressourcer på en bæredygtig måde. Dette samarbejde giver en rigtig fin platform for mindre togter, men DCH er ikke færdig med at arbejde for at forbedre vilkårene for dansk havforskning. Der er stadig brug for et nyt havforskningsskib i Danmark”, siger Katherine Richardson, bestyrelsesformand for Dansk Center for Havforskning.  

Fakta om Dansk Center for Havforskning

Dansk Center for Havforskning, DCH, blev etableret 1. januar 2010 under Styrelsen for Forskning og Innovation. I 2017 overgik DCH til at være et tværgående center ejet af alle danske universiteter, GEUS og DMI.
 
DCH har sit sekretariatet hos Institut for Akvatiske Ressourcer, Danmarks Teknikske Universitet (DTU-AQUA). Bestyrelsesformand i DCH er Professor Katherine Richardson fra Københavns Universitet og næstformand er Lektor Peter Grønkjær (Aarhus Universitet).
 
DCH administrerer ansøgninger om forskningstid på Lauge Koch og en pulje fra Finansloven til skibscharter til havforskning. Ansøgningsfristen er 1. april hvert år for det efterfølgende år.

Kontakt

Colin Stedmon
Professor
DTU Aqua
35 88 34 10
http://www.danskhavforskning.net/Nyhedsbrev/Soevaernet-hjaelper-dansk-havforskning
14 NOVEMBER 2019