Bestyrelsen for DCH

Bestyrelsen for Dansk Center for Havforskning repræsenterer den danske marine forskning.

Bestyrelsen udpeges for 3 år ad gangen af Forsknings- og Innovationsstyrelsen og består af fire medlemmer indstillet af Danske Universiteter, tre medlemmer indstillet i fællesskab af bestyrelsen for Det Strategiske Forskningsråd og Bestyrelsen for Det Frie Forskningsråd, ét medlem indstillet i fællesskab af Danmarks Meteorologiske Institut og De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland samt ét medlem indstillet af Forsvarskommandoen.

Navn Institution
Formand
Professor Bo Barker Jørgensen
Aarhus Universitet
Næstformand
Professor Katherine Richardson
Københavns Universitet
Professor Bo Thamdrup Syddansk Universitet
Professor Bente Aa. Lomstein Aarhus Universitet
Professor Søren Rysgaard  Aarhus Universitet
Seniorforsker Antoon Kuijpers De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Professor Lone Gram Danmarks Tekniske Universitet
Seniorforsker Jørn Bo Jensen De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Orlogskaptajn Jens Heine Grauen Larsen Forsvarskommandoen

 

http://www.danskhavforskning.net/Om_DCH/Bestyrelse.aspx
29 APRIL 2017