Havundersøgelsesskibet Dana

DTU Aqua råder over havundersøgelsesskibet Dana og fire mindre forskningsskibe. Undersøgelser foretaget fra skibene danner grundlag for en væsentlig del af DTU Aquas forsknings- og rådgivings­virksomhed. 

Dana 

Dana er DTU Aquas primære forskningsskib. Skibet blev bygget i 1980-81 på Dannebrog Værft i Århus specielt til havundersøgelser.

Dana gennemfører de næste år togter i 180-200 dage for DTU Aqua/Fiskeriverket. I den resterende tid er Dana til rådighed for chartring af andre danske og udenlandske forskningsinstitutioner.

Om bord på Dana er der fem tør- og vådlaboratorier udstyret med et bredt spektrum af videnskabelige instrumenter. Derudover er der en omfattende udrustning til trawlfiskeri, vandprøvetagning og bundprøvetagning. Data som indsamles på togterne gemmes i Skibsinformationssystemet.

  • Specifikationer
  • Indsamlingstyper
  • Laboratorier
  • Skibsinformationssystemet
  • En brochure (pdf) om Dana's specifikationer og forskningsudstyr kan hentes på Dana's engelske hjemmeside. Her findes også en kort beskrivelse af Dana's forskellige forskningsområder.

Ud over DANA har DTU Aqua tre mindre forskningskibe.


http://www.danskhavforskning.net/Skibe/DANA.aspx
30 AUGUST 2015