Togter i 2011

Bestyrelsen besluttede i efteråret 2010 at bevillige midler til to ud af fire ansøgninger for 2011. 

Det ene togt gennemførtes af en gruppe fra GEUS, Aarhus Universitet, Universidad Autonoma de Baja California (UABC), Facultad de Ciencias Marinas (Mexico), University of Bremen, Center for Marine Environmental Sciences (MARUM), Tyskland, Marine Geochemistry & Chemical Oceanography Geosciences, Utrecht University (Holland), Instituto de Oceanología (Cuba). Togtet forgik i Den Mexicanske Golf i februar 2011. Udfra sedimentkerner er det forventningen at kunne rekonstruere fortidens variationer i klima og oceanografi.

Det andet togt fandt sted i Østersøen med en gruppe fra DTU Aqua, DMU (Aarhus Universitet), Leibniz Institute of Marine Sciences at Kiel University (Tyskland) og Institute for Hydrobiology and Fisheries Science (Tyskland). 

Se beskrivelse af de fire ansøgninger her.


Ansøgning 2020

Frist for ansøgning om skibstid for 2020 er 1. april 2019.

Find dokumenterne til ansøgning her

På togt i 2020-2021?

Hvis I planlægger togter i 2020-21, kan I allerede nu indsende en hensigtserklæring.

Find hensigtserklæringen her

http://www.danskhavforskning.net/aktiviteter/ansogning_2011
19 OKTOBER 2019