MAGAS - Marin Permagas

Projektet MAGAS - "Impact on permafrost, gashydrates and periglacial processes following climate changes in Greenland (Permagas)" - fik støtte fra Dansk Center for Havforskning i 2012.

I de arktiske områder er der i løbet af de sidste årtier blevet observeret en stigning i atmosfærens indhold af metan. MAGAS projektet ønskede at adressere denne problemstilling, og togtet havde derfor til formål, at finde og tage prøver af metan lokaliseret enten som fri gas eller gashydrater i havbunden. 

Togtet fandt sted i perioden 9. juli - 17. juli 2012 og blev udført med det grønlandske forskningskib RV Paamiut. Der blev fokuseret på tre 3 områder i Disko-regionen udfor Vest Grønland: 1) Området på shelfen ud for Aasiaat, 2) Den vestlige del af Vaigatet og 3) Den sydlige del af Uummanaaq truget.

Togtet havde gode vejrforhold på trods af tåge og store isbjerge
Togtet havde gode vejrforhold på trods af tåge og store isbjerge.

Der blev indsamlet seismiske og akustiske data for at lokalisere de mulige gas forekomster ved hjælp af deres akustiske egenskaber. Efterfølgende blev den seismiske tolkning verificeret ved at tage sedimentprøver med Gravity og Rumohrlot kernetagere. Sediment, foraminifer og geokemiprøver blev udtaget så snart kernerne kom på dæk, med henblik på efterfølgende laboratorie-undersøgelser. I alt blev der indsamlet 10 seismiske linjer, 14 Gravity kerner og 18 Rumohrlot kerner. 

Foreløbige resultater indikerer, at det lykkedes at lokalisere og prøvetage metan af både biogen og termisk oprindelse. Derudover blev der flere steder observeret "flares" i vandsøjlen, som kan være en indikation på, at der siver gas op fra havbunden. Positionerne på de observerede "flares" blev noteret, og kan danne baggrund for yderligere undersøgelser.

http://www.danskhavforskning.net/aktiviteter/ansogning_2012/magas
19 OKTOBER 2019