Togter i 2016

Ansøgningsrunden for 2016 havde frist 1. april 2015. Der indkom i alt 10 ansøgninger om 24 mio. kr.

Der var udmeldet en forventet bevillingsramme for ansøgninger i 2016 på 7 mio. kr. Bestyrelsen vedtog at bevillige midler til fem ansøgninger på i alt 8,4 mio. kr. 

To af togterne foregår i Arktiske farvande omkring Grønland. En gruppe forskere skal, som en del af en større Canadisk-Dansk Grønlands ekspedition, deltage i det tredje togtben der skal udforske området grænsende mellem Nordgrønland og den nordøstlige del af Ellesmere Island. Togtet udføres med det Canadiske Cost Guard skib Amundsen.
En anden forskergruppe skal undersøge forskellige aspekter af interaktioner mellem den grønlandske iskappe og havet, og vil bl.a. sammenligne nordlige fjordsystemer med sydlige fjordsystemer. Togtet udføres i august 2016 med Grønlands Naturinstituts forskningskib Sanna.

En bevilling er givet til et togt der går til den Nordlige Østersø. Her skal der bl.a. kigges på vertikal opblanding af næringssalte og deres indflydelse på fotosyntese og planktondiversitet. Togtet udføres med DTU Aqua’s forskningsskib Dana.

De to sidste bevillinger er givet til togter der udføres med Aarhus Universitets forskningsskib Aurora. Det ene togt går til Østersøen og har til formål, at undersøge sulfatomsætningen i de øverste 9 meter af havbunden omkring Bornholm. Det andet togt går til Den Norske Rende i Skagerrak, hvor diversiteten af det bentiske samfund undersøges langs dybde gradienter. http://www.danskhavforskning.net/aktiviteter/ansogning_2016
19 OKTOBER 2019