Marine forskningsinstitutioner i Danmark, Færøerne og Grønland

Blandt de væsentlige aktører på området er: 

Aarhus Universitet (AU)

Københavns Universitet (KU)

Danmarks Tekniske Universitet (DTU)

Syddansk Universitet (SDU)

Danmarks Meteorologiske Institut (DMI)

Andre institutioner

Dansk Nationalråd for Oceanologi 
Dansk Nationalråd for Oceanologi (DNO) er et råd under Videnskabernes Selskab med ansvar for at repræsentere danske interesser i FN's Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC), samt Scientific Commission for Ocean Research - SCOR. DNO er endvidere ansvarlig for at arrangere de Danske Havforskermøder, som afholdes hvert andet år, næste møde vil være i 2019.

 

Ansøgning 2019

Frist for ansøgning om skibstid for 2019 er 1. april 2018.

Find dokumenterne til ansøgning her

På togt i 2020-2021?

Hvis I planlægger togter i 2020-21, kan I allerede nu indsende en hensigtserklæring.

Find hensigtserklæringen her

http://www.danskhavforskning.net/institutioner
17 JANUAR 2018