Bestyrelsen for DCH

Bestyrelsen for Dansk Center for Havforskning repræsenterer den danske marine forskning.

Bestyrelsen er udpeget af de forskningsinstitutioner der samarbejder omkring Dansk Center for Havforskning.

Navn Institution
Formand
Professor Katherine Richardson
Københavns Universitet

Næstformand
Associate Professor Peter Grønkjær

Aarhus Universitet
Professor Bo Thamdrup Syddansk Universitet
Professor Niels Madsen Aalborg Universitet
Forskningschef Steffen Olsen Danmarks Meteorologiske Institut
Sektionsleder Karen Edelvang Danmarks Tekniske Universitet
Statsgeolog Jørn Bo Jensen De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland

Afdelingschef Charlotte Wiin Havsteen

Forsvarets Center for Operativ Oceanografi
 Professer Hans Ramløv  Roskilde Universitet

 

http://www.danskhavforskning.net/om_dch/bestyrelse
14 NOVEMBER 2019