Forskningsskibe

Om skibsmuligheder i Danmark

DCH vil arbejde på at kortlægge og koordinere udnyttelsen af fartøjer på tværs af ministerier og institutter. Dette vil primært være større fartøjer (>20 meter).

Blandt andet råder Forsvaret over en række skibe, som sandsynligvis kan benyttes af forskere.

DCH er bekendt med, at der også findes en række andre skibe (under 20 m), som på sigt vil være interessante at formalisere et samarbejde med.

Aarhus Universitet har fået nyt skib

I januar 2010 blev det annonceret at Aarhus Universitet blev bevilliget 30 milioner til at bygge et nyt forskningsskib. Det nye forskningsskib Aurora stod færdigt i marts 2014 og kan nu chartres via DCH til forskning i Østersøen og dele af Nordsøen.

Læs mere om Aarhus Universitets nye forskningsskib

http://www.danskhavforskning.net/skibe
14 NOVEMBER 2019