Aurora - Aarhus Universitets forskningsskib

Aarhus Universitets nye forskningsskib er nu klar til at sejle på togt.

Aarhus Universitet og Dansk Center for Havforskning har nu åbnet for chartring af AUs nye forskningsskib Aurora.

 /-/media/Sites/DCH/skibe/au_skib_jan2013.ashx

Skibet er et multifunktionelt forskningsskib med vægt på fleksibilitet i indretning, udrustning og arbejdsopgaver.  Det er godkendt til et fartsområde indenfor Nordsøen øst for 3 grader Øst og syd for 62 grader Nord og i Østersøen (se kort). 14 personer, inkl. besætning, kan deltage på togt op til 10 døgns varighed./-/media/Sites/DCH/skibe/fartomraadet.ashx

Der er i designet af fartøjet arbejdet intensivt med at reducere støj både i skibet og i vandet. Propellerne fra Hundested er specialdesignede til seismiske opgaver og til det nye fartøj. Alle motorer og gear er opsat på støj- og vibrationsdæmpende gummifødder, og gearet er udvalgt på baggrund af støjprofilen. Apteringen er konstrueret med særligt støjreducerede paneler og beklædninger i alle rum med henblik på at holde lydniveauet under søfartsstyrelsens anbefalede niveau.

For yderligere at øge komforten er skibet udrustet med en rulledæmpningstank og en bulb-stævn.

Agterdækket har et total areal på 75 m2 og strækker sig ind i wetlab (25 m2) gennem en rulleport uden karmhøjde. Agterdæk og wetlab er dækket af et 0.5*0.5 m bolt-grid. I dette grid kan udstyr såsom spil, kraner og containere fastspændes således at placeringen kan optimeres til den enkelte opgave. Brugerne har således mulighed for at medbringe og montere eget udstyr.

/-/media/Sites/DCH/skibe/skibsprofil.ashx

Tør laboratoriet er på 16 m2 og indeholder bl.a. et stinkskab. AU har desuden over en isotop certificeret laboratorie container, som vil kunne udvide laboratoriekapaciteten hvis det ønskes.  

Messen (30 m2) er skibets primære opholdsrum og kan desuden fungere som undervisningslokale med smartboard.

I styrehuset er der indrettet et survey-område hvorfra bl.a. CTD, ROV og seismiske operationer kan styres. Herfra er der god kontakt med navigatøren og udsyn til mandskabet på dækket. På styrehustaget er der 8 meter over vandlinjen indrettet en afskærmet observationspost med adgang til navigationsdata og skibets internet.

Skibsgruppe

For yderligere oplysninger om skibets design, udrustning og brug er man velkommen til at kontakte medlemmerne af AU skibsgruppe:

Hjemmeside

Hjemmesiden forskningsskib.au.dk vil blive opdateret med nyt omkring skibet, bygningen og chartring.

Dimensioner og kapaciteter

Størrelse

 • Længde overalt: 28 m
 • Bredde: 8.5 m
 • Dybgang: 2.75 m
 • Areal af agterdæk: 75 m2
 • Areal af vådlab: 24 m2
 • Areal af tørlab: 16 m2
 • Areal af messe/undervisningsrum: 30 m2 

Maskinkapacitet og dynamisk positionering 

 • Hovedmaskiner: 2 stk Scania DI13 368 kW
 • Generator: Scania 368 kW
 • Generator: SISU 60 kW
 • Bowthruster: 150 kW 
 • 2 propeller og asynkrone ror
 • EMRI DP0 Dynamisk positionering 
 • Cruise hastighed: ca 9 knob
 • Max hastighed: ca 11 knob 

Fastmonterede spil og dæksudrustning 

 • A-bom med 5 m frihøjde og 5 t SWL
 • Kran med 1500 kg ved 8 m udlæg og 1190 kg ved 11 m 
 • CTD spil i vådlab - 100 meter 8,2 mm wire med 6 ledere.
 • CTD spil i styremaskinrum - 800 meter 12 mm kabel. SWL ca 800 kg.
 • 2 arbejdsspil på A‐bom - 200 meter 8 mm wire. SWL ca. 900kg.
 • Multi-purpose spil i styremaskinerum - 2000 meter Ø12mm DyneemaOne. SWL 2300 kg
 • Kranspil - 50 m 12mm wire. SWL 2300 kg
 • Wireless styring af A-bom, kran og spil. 
 • Agterdæk og wetlab dækket af 0.5 X 0.5 m bolt grid til fastgørelse af udstyr og containere (se tegning).
 • Beskyttet observationsplatform på styrhustag 8 meter over vandlinie.
 • Stævnrørs indtag af saltvand til f.eks. ferry-box og eksperimenter.
 • Vacuum og trykluft.
 • Luftindtag i mastetop til dykkerkompressor.
 • CTD-bom til udsætning af CTD/planktonnet direkte fra wetlab. 

Fastmonteret akustisk udstyr 

 • Applanix POSMV320 survey navigationsløsning samt navipac
 • Reson SEABAT 7125 Højopløseligt multibeam ekkolod, dybde 0.5-500 m
 • Reson SVP70 Sound velocity profiler
 • Innomar SES2000 Sub-bottom profiler.
 • RDI Workhorse Mariner ADCP
 • SCANMAR trawl moniteringssystem 

 

http://www.danskhavforskning.net/skibe/aurora
14 NOVEMBER 2019