Togter i 2017

Ansøgningsrunden for 2017 havde frist d. 1. april 2016. Der indkom i alt 5 ansøgninger for et samlet beløb på knap 5 mio. kr.

Bestyrelsen besluttede at bevillige midler til 3 ansøgninger for i alt 3,9 mio. kr.

To af togterne foregår i Arktiske farvande omkring Grønland. En gruppe forskere skal kigge på forskellige aspekter af biologien hos Grønlandshajen bl.a. aldersbestemmelse, muskelfysiologi, reproduktions biologi, populations genetik samt migrations mønstre.  Togtet udføres fra Grønlands forskningsskib Sanna.
En anden forskergruppe skal kigge på historiske samt nuværende ændringer i Arktiske isshelfs, havcirkulation, udstrækning af havis, sedimenttransport samt ferskvands afledning fra Grønlands iskappe i Nordøst Grønlandske farvande. Togtet udføres med DTU Aquas forskningsskib Dana.

Den sidste bevilling er givet til et togt der udføres med Aarhus Universitets forskningsskib Aurora. Togtet foregår i Limfjorden ved Visby Bredning, hvor der skal tages 3D seismisk data samt sedimentkerner ved en af de få aktive danske havbunds fordybninger, hvor olie og gas siver ud.

http://www.danskhavforskning.net/togter/togter-2017
9 APRIL 2020