Togter i 2018

Ansøgningsrunden for 2018 havde frist d. 1. april 2017. Der indkom i alt 5 ansøgninger for et samlet beløb på 2,5 mio. kr.

Bestyrelsen besluttede at bevillige midler til to ansøgninger med et samlet beløb på 975.000 kr..

Det ene togt har til formål at undersøge, hvordan dyrkning af tang i stor skala påvirker vores havmiljø. Dette vil foregå på to forskellig lokationer i Kattegat og udføres fra Aarhus Universitets forskningsskib Aurora.

Det andet togt vil undersøge områder med intern hydraulisk kontrol i Storebælt. Togtet udføres af to omgange, forår og efterår, og vil også foregå fra Aarhus Universitets forskningsskib Aurora.

Derudover blev der bevilliget støtte til to togter med forsvarets nye inspektionsfartøj Lauge Koch, som begge går til Grønland. Det ene togt skal kigge på påvirkningen af seismisk aktivitet på narhvaler og ledes af Aaruhus Universitet. Det andet skal kigge på indflydelse af øget ferskvands tilførsel på produktiviteten i Østgrønlandske fjorde og ledes af Grønlands Naturinstitut.

http://www.danskhavforskning.net/togter/togter-2018
9 APRIL 2020