CiDS-2

Projektet CiDS-2 - "Control in the Danish Straits 2" - fik støtte fra Dansk Center for Havforskning i 2018

På et togt i 2015 (CiDS-1), også støttet af DCH, blev der opdaget 2 og muligvis 5 områder med intern hydraulisk kontrol i Store Bælt. Dette projekt havde til formål at undersøge disse områder, specielt med fokus på, hvordan topografisk påvirket opblanding styrer plankton produktivitet og den deraf afledte effekt på hele økosystemet til toppen af fødekæden.

den deraf afledte effekt på hele økosystemet til den effekt hydraulisk kontrol kan have på hele økosystemet lige fra uorganiske næringsstoffer til toppen af fødekæden.Togtet skulle gennemføres med RV Aurora og var delt i et forårs- og et efterårstogt.

Desværre måtte efterårstoget udskydes til 2019 grundet reparation af udstyr. Resume samt foreløbige resultater fra toget kommer derfor først her på siden, når resten af togtet er gennemført. Det er dog muligt at læse om forløberen til dette togt her.

CiDS-I 2015
Foto: Morten Holtegaard Nielsen (CiDS-1 2015)

http://www.danskhavforskning.net/togter/togter-2018/cids-2
20 FEBRUAR 2020