LAKO-GN 2018

Projektet LAKO-GN 2018 - "Seismic narwhal expedition- fik støtte fra Dansk Center for Havforskning i 2018

Projektet var en del af en undersøgelse omkring korttids effekten af narhvalers påvirkning af seismiske undersøgelser

HMDS Lauge Koch var platform for en seismisk undersøgelse i Scoresby Sound-området. Samtidig med den seismiske undersøgelse overvågede en landbaseret forskningsgruppe  lydspredningen i det komplekse fjordsystem og indsamlede data om narhvalernes reaktion på lydniveauerne.

Resultaterne fra projektet skal anvendes til en fastsættelse af retningslinjer for kommercielle seismiske undersøgelser af kulbrinter.

Ønsker du at vide mere om dette projektet så kontakt DCH

http://www.danskhavforskning.net/togter/togter-2018/lako-gn-2018
20 FEBRUAR 2020