Togter i 2019

DCH har bevilliget knap 2 mio. kr. til tre togter i 2019: 

  • Et togt ledet af Københavns Universitet ombord på RV Sanna, som vil studere virkningerne af suspenderet glacialt sedimentinput på kemiske forhold, marin pelagisk produktivitet og økosystemsammensætning i Diskobugten, Vestgrønland.

  • Et togt ledet af Aarhus Universitet ombord på RV Aurora, som skal undersøge de miljømæssige konsekvenser af omlægning af skibsfart i Kattegat. 

  • Et togt ledet af Aarhus Universitet ombord på MV Tulu, der vil undersøge mikrobiel nedbrydning af olie fra naturligt forekommende seeps  i Diskobugten, Vestgrønland.
 

 

http://www.danskhavforskning.net/togter/togter-2019
9 APRIL 2020