Udstyr til forskning

Lån eller lej udstyr fra andre danske institutioner

DCH vil arbejde for at formalisere leje af udstyr på tværs af danske institutioner. Udstyr som er fastmonteret på fartøjer skal beskrives, og der skal skabes et overblik over mobilt udstyr som befinder sig i forskergrupperne. 

DTU Aqua's teknikkere har overblik over udstyr på DANA samt øvrigt udstyr ved DTU Aqua, og tilbyder leje, test og servicering af måle- og prøvetagningsudstyr til undersøgelser på havet. Teknikkerne har udviklet specialudstyr, som andre institutioner også kan bruge.

DTU Aqua's teknikkere har bl.a. indrettet laboratoriecontainerne til brug på Galathea 3-ekspeditionen.

DTU Aqua råder over et elektronisk og mekanisk værksted ved Nordsø Forskerpark i Hirtshals. Der kan bl.a. foretages kontrol eller kalibrering af større sammensatte marine instrumenter og sensorer. Desuden findes en tryktank til test af udstyr under et arbejdstryk på op til 30 Bar. Desuden råder DTU Aqua over et mobilt værksted således at instrumenter og andet marint udstyr kan kontrolleres og repareres overalt i Danmark.

Få adgang til europæisk udstyr og infrastruktur

Via JERICO-NEXT, som er efterfølgeren af FP7 projektet JERICO (Towards a joint European Research Infrastructure network for Coastal Observeratories) er det muligt at søge om adgang til en række udstyr - fx ferryboxes, platforme, gliders eller støttefaciliteter (kalibrering etc).
Læs mere om JERICO-NEXT

 

http://www.danskhavforskning.net/udstyr
18 NOVEMBER 2017