Ansøgningsrunde 2021

Ansøgningsfristen for togter i 2021 er den 1. april 2020.

Dansk Center for Havforskning forventer, at der vil være 4,1 mio. kr. til rådighed for togter i 2021. 

Ansøgning om midler til togter i 2021 skal være DCH i hænde senest 1. april 2020 kl. 12:00 dansk tid.

Læs mere om ansøgningsprocedure og indhold under menupunktet vejledning.

Ansøgningsskema

Ved ansøgning om skibstid skal følgende ansøgnings- og budgetskema anvendes:

 

 

https://www.danskhavforskning.net/Soeg-om-stoette/Ansoegningsrunde-2021
20 JANUAR 2021