Afrapportering af afsluttede togter

For afrapportering af gennemførte togter bedes disse to dokumenter udfyldt og indsendt til sekretariatet: 

Vilkår for bevillingerne

Vilkår for bevillingerne følger de generelle retningslinjer fra Forsknings- og Innovationsstyrelsen for bevillinger givet af forskningsråd og programkomiteer. 


https://www.danskhavforskning.net/ansogning/afrapportering
14 NOVEMBER 2019