Ansøgning om skibstid i 2020

Ansøgningsfristen for togter i 2020 er den 1. april 2019.

Dansk Center for Havforskning forventer, at der vil være 3,3 mio. kr. til rådighed for togter i 2020. 

Ansøgning om midler til togter i 2020 skal være DCH i hænde senest 1. april 2019 kl. 12:00 dansk tid.

Læs mere om ansøgningsprocedure og indhold under menupunktet vejledning.

Ansøgningsskema

Ved ansøgning om skibstid skal følgende ansøgnings- og budgetskema anvendes:

 

 

På togt i 2020-2021?

Hvis I planlægger togter i 2020-21, kan I allerede nu indsende en hensigtserklæring.

Find hensigtserklæringen her

https://www.danskhavforskning.net/ansogning/ansoegning_2020
14 NOVEMBER 2019