Bestyrelsen for DCH

Bestyrelsen for Dansk Center for Havforskning repræsenterer den danske marine forskning.

Bestyrelsen er udpeget af de forskningsinstitutioner der samarbejder omkring Dansk Center for Havforskning.

Navn Institution
Formand
Professor Katherine Richardson
Københavns Universitet

Næstformand
Associate Professor Peter Grønkjær

Aarhus Universitet
Professor Bo Thamdrup Syddansk Universitet
Professor Benni Winding Hansen Roskilde Universitet
Professor Niels Madsen Aalborg Universitet
Forskningschef Steffen Olsen Danmarks Meteorologiske Institut
Sektionsleder Karen Edelvang Danmarks Tekniske Universitet
Statsgeolog Jørn Bo Jensen De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
Afdelingschef Charlotte Wiin Havsteen Forsvarets Center for Operativ Oceanografi

 

https://www.danskhavforskning.net/om_dch/bestyrelse
14 DECEMBER 2018