Havundersøgelsesskibet Dana

DTU Aqua råder over havundersøgelsesskibet Dana og nogle mindre forskningsskibe. Undersøgelser foretaget fra skibene danner grundlag for en væsentlig del af DTU Aquas forsknings- og rådgivings­virksomhed. 

Dana 

Dana er DTU Aquas primære forskningsskib. Skibet blev bygget i 1980-81 på Dannebrog Værft i Århus specielt til havundersøgelser.

Dana gennemfører de næste år togter i 180-200 dage for DTU Aqua/Fiskeriverket. I den resterende tid er Dana til rådighed for chartring af andre danske og udenlandske forskningsinstitutioner.

Om bord på Dana er der fem tør- og vådlaboratorier udstyret med et bredt spektrum af videnskabelige instrumenter. Derudover er der en omfattende udrustning til trawlfiskeri, vandprøvetagning og bundprøvetagning. Data som indsamles på togterne gemmes i Skibsinformationssystemet. 

Læs mere om Dana på DTU Aquas hjemmeside

 

https://www.danskhavforskning.net/skibe/dana
19 OKTOBER 2019