Miljøskibe til forskningstogter

En række miljøskibe blev overført fra Miljøministeriet til Søværnet i 1996.  

Gunnar Thorson og Gunnar Seidenfaden

Gunnar Thorson og Gunnar Seidenfaden er på 16 timers beredskab for at kunne blive anvendt i tilfælde af olieforurening i danske eller nabolandenes farvande.
Se Forsvarets beskrivelse af fartøjerne 

Mette Miljø og Marie Miljø

Miljøskibene Mette Miljø og Marie Miljø har forureningsbekæmpelse som primær opgave.
Se Forsvarets beskrivelse af fartøjerne 

 

https://www.danskhavforskning.net/skibe/miljoskibe
19 OKTOBER 2019