Ansøgningsrunde 2022

Ansøgningsfristen for togter i 2022 er den 1. april 2021.

Dansk Center for Havforskning forventer, at der vil være 4,1 mio. kr. til rådighed for togter i 2022. 

Ansøgning om midler til togter i 2022 skal være DCH i hænde senest 1. april 2021 kl. 12:00 dansk tid.

Læs mere om ansøgningsprocedure og indhold under menupunktet vejledning.

Ansøgningsskema

Ved ansøgning om skibstid skal følgende ansøgnings- og budgetskema anvendes:

 

 

https://www.danskhavforskning.net/soeg-om-stoette/ansoegningsrunde-2022
19 SEPTEMBER 2021